Đordana Barbarić

Đordana Barbarić

Đordana Barbarić osoba je koja je cijeli svoj život posvetila pomaganju socijalno isključenim osobama i razbijanju predrasuda prema marginaliziranim društvenim skupinama. Ona je zaslužna za to što se sve više govori o siromaštvu.
U Splitu nema osobe koja nije čula za Đordu. Po struci je defektologinja, a zaposlena je u udruzi Most kojoj je i predsjednica. Đordana je 1999. pokrenula brojne aktivnosti s osnovnim ciljem pomaganja mladima s poremećajima u ponašanju, no danas je više prepoznata kao osoba velikog srca koja je utemeljila program skrbi i brige za splitske beskućnike. Sa svojim suradnicima organizirala je prihvatilište za beskućnike koje je započelo s radom 1.listopada 2000. godine, a od 2003. u sklopu prihvata otvoreno je Prihvatilište za žene beskućnice, koje funkcionira kao stambena zajednica, što je jedinstveni primjer u Hrvatskoj.
U drugom segmentu svog rada bavi se mladima pružajući im psihosocijalnu potporu u najosjetljivijem razdoblju njihovih života, od 13. do 18. godine. Velik je broj mladih ljudi koje je izvela na pravi put.
Đordana je učinila mnogo i za razvoj volonterizma i aktivizma u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, te uvijek ističe da bi sve što je postigla bilo nemoguće bez svih stručnjaka/inja i volontera/ki u udruzi Most.
Osoba je koja će izvući najbolje iz svih koji je poznaju. Sama kaže da je za nju najveća nagrada kad nekome uspije promijeniti život.

Dobrotvorka – nagrada za ženu dobrotvorku godine © 2011. Zaklada Zamah. Sva prava zadržana.