Ljubica Jembrih

Ljubica Jembrih

“Ljubica Jembrih je predsjednica udruge Sveta Ana – Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i invalidnim osobama. Udruga se nalazi u općini Lobor, sve što ova udruga danas jest i sve ono što provodi, a i sve planove koje želi ostvariti 90% djelo su Ljubice Jembrih, uz svesrdnu pomoć roditelja djece koja su članovi. Ljubica Jembrih ima sina Patrika koji je dijete s posebnim potrebama i zbog kojeg se bori čitav život, kao i za prava sve djece i zbog kojega je pokrenula čitavu zajednicu, a osigurala većinu onoga što je bilo potrebno za djecu s teškoćama u razvoju i invalidne osobe. Teško je napisati veličinu onoga što je učinila, 70 članova s područja Krapinsko-zagorske županije danas dolazi u Lobor, i to na aktivnosti za koje je financije osigurala preko projekata naša Ljubica, a to su projekt “Učimo zajedno s defektologom”, Logopedski kabinet “Pričalica”, “Kreativne radionice” i “Društvene večeri” za mlade s teškoćama u razvoju, “Asistent i ja zajedno” i “Pomoć u kući” za naše male korisnike koji uvelike pomaže roditeljima i djeci kroz edukacije i fizikalne vježbe, ukupna vrijednost tih projekata je oko 150.000 kn. Navedeni projekti namijenjeni su za 70 korisnika Udruge, no važno je napomenuti da su korisnici s područja čitave Krapinsko-zagorske županije, a najviše članova je s područja Zlatara, Lobora, Zlatar Bistrice, Marije Bistrice, Mača, Mihovljana, Golubovca, Krapine i Klanjca, te je jedan član iz Jakovlja, što bi značilo da su projekti bitni i za stanovnike drugih županija. Projekti su se provodili zasebno, ali konačnim rješavanjem prostora planirano je projekte ujediniti u jednom prostoru i tako stvoriti cjelinu koja će u svakom trenutku na istom mjestu biti dostupna svim sadašnjim i budućim korisnicima. Pred udrugom i predsjednicom za dobro ovih 70-ak mališana i adolescenata i njihovih obitelji je velik posao – opremanje nvog prostora udruge. No, Ljubica to može! Ljubica je aktivna i u svim drugim segmentima života, surađuje s mladima, radi na projektima, bori se i traži, a budući da je uporna i marljiva osoba uvijek i pronađe rješenje i ljude koji pomognu u rješavanju problema. Na kraju – cijela županija je ponosna na ovakvu udrugu, a mi Loborci posebno! Da, Ljubica je ostvarila sve ono što su djeca i roditelji priželjkivali, Ljubica je njihov superheroj!”

Dobrotvorka – nagrada za ženu dobrotvorku godine © 2011. Zaklada Zamah. Sva prava zadržana.