Tamara Premuš

Tamara Premuš

“Tamara Premuš predsjednica je Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci već 9 godina te roditelj njegovatelj teško bolesne djevojčice. Rođena je 04.12.1973. godine, završila je obrazovanje u Centru za usmjereno obrazovanje Križevci, smjer suradnik u razrednoj nastavi. Udana je, suprug je umirovljeni policajac, majka troje djece dva sina 18. i 4,5 godine, te 16 godišnje djevojčice Sare koja boluje od cerebralne paralize, teške mentalne retardacije, epilepsije… Već 10 godina je aktivna u radu Udruge te na taj način pomaže drugima i lakše podnosi svoje probleme. Vrlo je senzibilizirana za rad s osobama s mentalnom retardacijom i njihovim obiteljima te vrlo predana radu Udruge, kontinuirano se educira i promiče prava osoba s mentalnom retardacijom. U sklopu niza projekata koje je napisala i sudjelovala u provedbi intenzivno se zalaže za uključivanje osoba s mentalnom retardacijom u lokalnu zajednicu. Kroz njezin svakodnevni predan i nesebičan rad povećao se broj članova Udruge, poboljšali su se uvjeti rada, povećao se broj i vrsta djelatnosti koje roditelje i djecu s mentalnom retardacijom pripremaju za uspješnije rješavanje poteškoća u svakodnevnom životu. Njezin doprinos društvu i lokalnoj zajednici potvrđuje dobivena kuća na korištenje od Grada Križevaca, koju Udruga trenutačno adaptira za svoje potrebe, a Tamara se u tome najviše aktivirala.
Zahvaljujući skromnoj i požrtvovnoj teti Tamari, kako ju svi od milja zovemo, Križevci postaju grad u kojem roditelji i osobe s mentalnom retardacijom potiču širenju i razvoj ljubavi za potrebite, povećava se broj volontera i institucija koje pomažu aktivnostima Udruge za dobrobit cijele zajednice.
Naša teta Tamara je Dobrotvorka 2013.godine, i smatramo da zaslužuje tu nagradu!”

Dobrotvorka – nagrada za ženu dobrotvorku godine © 2011. Zaklada Zamah. Sva prava zadržana.