Vlasta Zmazek

Vlasta Zmazek

Vlasta Zmazek aktivno je uključena u pomaganje drugima od 1985. godine. Djeca Leptiri, djeca obojela od bulozne epidermolize, u fokusu su Vlastinog interesa otkako je ustanovljeno da je njezin sin Matija obolio od te teške bolesti. Kao i svaka majka činila je i čini sve što je u njezinoj moći da pomogne i ublaži tegobe svog djeteta, no njezin angažman odmah je prešao granice njezine obitelji. Izravnu i neposrednu korist od Vlastinog angažmana već 28 godina osjećaju i primaju brojni oboljeli i njihove obitelji, oboljeli od mnogih bolesti, onih bolesti koje se rijetko pojavljuju među stanovništvom, rijetko se pojavljuju i u pažnji javnosti, slabo su znane i u medicinskim krugovima. Na tom je području Vlasta pomaknula brojne granice. Ono što se sada čini normalnim i uobičajenim postupanjem prema oboljelima od rijetkih bolesti, kada je Vlasta žapočela svoju borbu – bilo je gotovo nezamislivo. Vlasta je, kao angažirani laik u području medicine, često sama i uprkos svemu i svima koji su govorili da to nije moguće, organizirala dolaske liječnika iz Engleske radi operacija pacijenata u Hrvatskoj, organizirala dodatne edukacije za naše liječnike u inozemstvu, osiguravala pomoć oboljelima u odlasku u inozemstvo (u početku, kada nije bilo zahvata kod nas), pomoć u zavojnom i drugom materijalu, uvijek bila na raspolaganju i od konkretne pomoći.
1996. godine osnovana je udruga Debra – Vlasta je jedan od osnivača, i otada je njezin angažman kroz razne organizacije samo veći i jači: organizirala je godišnja okupljanja Debra društava Europe, osiguravala je i još uvijek osigurava pomoć zemljama u okruženju (obiteljima, da dođu u Zagreb na preglede i zahvate, kao i da organiziraju svoje Debra organizacije), aktivno je radila i još uvijek radi u Koordinaciji udruga za djecu (bila je i predsjednica te organizacije), suosnivačica i članica IO Koalicije udruga u zdravstvu, članica Upravnog vijeća Agencije za akreditaciju i kvalitetu u zdravstvu (kao predstavnica pacijenata), jedna je od osnivača Hrvatskog saveza za rijetke bolesti, posložila je njegov ustroj i razvoj, radila na otvaranju Linije pomoći, članica je vijeća direktora u Europskoj krovnoj organizaciji za rijetke bolesti – Eurordis, osnivačica je i voditeljica organizacije Debra International, članice EBWB (EB without borders, pomoć posebno za zemlje jugoistočne Europe), radi u Povjerenstvu za donošenje nacionalnog programa za rijetke bolesti, i tako dalje, i tako dalje…
Iza svih tih funkcija krije se toplina i energija žene koja brine o svojem djetetu, ali i o brojnim, brojnim drugima. Žene u čijem srcu uvijek ima mjesta za još jednog oboljelog, za još jednu obitelj, žene čija nepresušna energija u nastojanju da pomogne bližnjem okolinu ostavlja zapanjenu, i često posramljenu.
Žene čije je srce mnogo veće, veće i od društva u kojem živi.
Hvala Ti, Vlasta.

Dobrotvorka – nagrada za ženu dobrotvorku godine © 2011. Zaklada Zamah. Sva prava zadržana.