O nagradi

Nagrada za dobrotvorku godine namijenjena je državljanki RH koja

  • svojim djelovanjem pridonosi jačanju uloge žena u društvu
  • pozitivno utječe na život šire društvene zajednice kojoj vidljivo pridonosi svojim djelovanjem
  • sudjeluje u dobrotvornim akcijama i/ili davanju priloga jednoj ili više neprofitnih organizacija
  • daje doprinos za javnu dobrotvornu akciju
  • potiče i usmjerava druge na davanje potpore organizacijama koje djeluju na rješavanju problema u zajednici
  • potiče druge osobe da postanu dobročinitelji

 

Obrazac za prijavu možete skinuti ovdje: Obrazac za nominaciju 2016.

Uz obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i Izjavu o istinitosti podataka.

Nagradom se nastoji naglasiti važnost ženskog doprinosa kroz filantropiju u izgradnji zajednice, podići svijest  u javnosti o ženama koje nesebično pomažu članovima/icama zajednice darujući svoje vrijeme, stručnost i novac…

Budući da filantropiju smatramo nužnim preduvjetom za razvoj civilnog društva, svrha je nagrade poduprijeti žene u Hrvatskoj da prepoznatljivije i svjesnije koriste filantropiju za društveni boljitak i položaj žena te omoguće promjene u društvu.

Dobrotvorki godine nagrada će biti dodijeljena na svečanosti u prosincu 2016.

Dobrotvorka – nagrada za ženu dobrotvorku godine © 2011. Zaklada Zamah. Sva prava zadržana.