O filantropiji

Kada smo zadnji put učinili dobro djelo zbog kojega se ponosimo? Možemo li se sjetiti? Poznajete li osobu koja redovito čini dobra djela?

Jesmo li sebični, nemamo vremena, nedostaje nam razumijevanja za druge?

Neka istraživanja pokazuju da darivanje i dobročinstvo pozitivno djeluju na nas. Pa zašto to onda ne činimo češće?

Filantropija (od grčkih riječi philein+anthropos – ljubiti+čovjek) doslovce znači ljubav prema čovjeku. No, koncept filantropije može se objasniti na brojne načine. Neki je rječnici opisuju kao “poticaj za dobrotvornu akciju” ili pak opreku egoizmu. Najčešće se odnosi na spremnost velikodušnih novčanih donacija u dobre, humanitarne svrhe.

Suvremena definicija filantropije uključuje koncept volontera, pojedinaca i skupina koje promiču i unaprjeđuju opće dobro.

Na filantropsko ponašanje pojedinca i društvo u cjelini znatno utječe trenutačna gospodarsko-socijalna kriza, tim više što je društvena solidarnost na vrlo niskoj razini, a društvena je apatija sve veća i vidljivija.

Hrvatskom je društvu nedvojbeno potrebno jačanje solidarnosti prema pojedincima te svim ranjivim skupinama u društvu.

Uspostava nagrade za dobrotvorku godine, nadamo se, vodi k tom cilju. Ističemo primjere osoba koje svojim dobrim djelima omogućuju pozitivne promjene u zajednici i nesebično pridonose općem dobru.

 

 

Dobrotvorka – nagrada za ženu dobrotvorku godine © 2011. Zaklada Zamah. Sva prava zadržana.