Elvira Mlivić Budeš

Elvira Mlivić Budeš

Elvira Mlivić Budeš, mr.sc. oec., poduzetnica i konzultantica koja se od 2001. godine bavi razvojem poslovnih vještina malih i srednjih poduzetnika, a od 2002. godine aktivno predaje i vodi radionice na visokim školama, u poslovnim učilištima, na konferencijama i skupovima. Dosad je uspješno surađivala s više od 360 pravnih osoba, a njezine programe usavršavanja s područja menadžmenta, prodaje, poduzetništva, marketinga i odnosa s javnošću pohađalo je više od 300 fizičkih osoba. Direktorica je tvrtke Filaks i voditeljica verificiranih programa usavršavanja Poslovnog učilišta Filaks, ustanove za obrazovanje odraslih. Trenutačno završava doktorski studij i piše doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Dobrotvorka – nagrada za ženu dobrotvorku godine © 2011. Zaklada Zamah. Sva prava zadržana.